2018-10-27 18:56:55: ⚜בשם ה' אל עולם נעשה ונצליח!!⚜