2018-10-27 18:56:55: תמונה של הילד עם פריחה ותמונה לאחר שבוע עם הקפסולות