2018-10-27 18:56:55: ??. האמת שחצי ראשון הבנתי והשני לא מתביישת בזה קצת אבל לא מבינה