2018-10-27 18:56:55: ?. איתכם הסליחה לא אשלח מה לא קשור תודה על ההערה יודעת כבר מי. תודה ויום נפלא. ?? להסבר לא בושה ללמוד עכשיו הבנתי תודה למי שנתן/ה את ההסבר.