2018-10-27 18:56:55: ??. ממי בוקר. אצל המרוקאים רק עלים ירק סמי מונה בזה הם לא יקרים כל עלה זה סמל על פריחה בכל. ??. תרבחו ותסעדו. ??? ??. תודה. יש הסבר משהו מישהו. הדבר הזה הגוס פלוס