2019-01-27 20:51:37: צדיק הוא הממוצע המקשר בניך לבין אלוקים וכן עם עושים משהוא בשביל הצדיק זה בשביל אלוקים