2019-01-27 20:53:31: למה יש צדיקים בעולם ? אם ככה לא צריך צדיקים ישר דוך לה