2019-01-28 09:38:57: המשפט האחרון שרק אותו קראתי מושלם