2019-01-28 10:07:40: אני האמת חולה על לשון אז כולם יכולים להתפוצץ