2018-12-19 19:28:00: כי עוד עשרים דקות אני מתנתקת עד 12