2018-12-20 00:46:00: נכון כי אין משהו שיכול להגיד את כמה אני גאון וחכם הבנת