2018-12-20 00:47:00: לא לא זה קשה לעיכול זה פשוט מדהים אותי כמה טימטום במישפט אחד