2018-12-20 00:48:00: כן כן בארור ומירוב שאתה דביל אתה לא מבין כמה המישפט שאני אמרתי צודק