2018-12-20 00:49:00: יאווו איזה דבע חושב שהוא גאוןןןן