2018-12-20 00:57:00: אחד אחיין שלי הביא לי 2 אחיינית שלי אחד ידיד הביא לי 4 האקס הביא לי