2018-12-20 19:10:00: אז לכו שכבו ביחד ואנחנו ניתאהד בנתיים