2018-12-20 19:12:00: מה הסיבה דיכי חיים חרא מרגיש רע